Särskilda Resevillkor

 

Avbeställningsskydd

Ett frivilligt avbeställningsskydd som kan tecknas i samband med att ni bokar er resa. Kostnaden för avbeställningsskyddet varierar för vilken typ av resa ni tecknar enligt nedan:

För resor där totalkostnaden understiger 1 500 kr är avbeställningsskyddet 100 kr.

För resor där totalkostnaden är 1 500 – 6 000 kr är avbeställningsskyddet 200 kr.

För resor där totalkostnaden överstiger 6 000 kr är avbeställningsskyddet 300 kr.

 

Har ett avbeställningsskydd tecknats och ett giltigt läkarintyg kan visas upp, återbetalas hela resans belopp minus avbeställningskostnaden samt en expeditionsavgift om 150 kr. Utlägg av evenemangsbiljetter, visumkostnader eller liknande återbetalas ej.

Vid avbokning av dagsturer återbetalas ej avbeställningsavgiften, men ingen expeditionsavgift tages ut.

 

Tecknandet av avbeställningsskydd är helt frivilligt och det är kundens ansvar att själv tala om att ett avbeställningsskydd önskas på den bokade resan.

Tänk på att i många betalkort ingår det en reseförsäkring om resan är betald med kort. Dessutom kan det ingå en reseförsäkring i er hemförsäkring. Kontrollera!

Tecknas inte ett avbeställningsskydd sker återbetalning enligt våra avbeställningsregler.

 

Avbeställningsregler

Vid avbeställning 30-20 dagar före avresa återbetalas 85% av resans pris. 19-15 dagar före avresa: 70% av resans pris, 14-8 dagar före avresa: 50% av resans pris.

Sker avbokning mindre än en vecka innan avfärd krävs det ett uppvisande av läkarintyg för viss återbetalning av resan. Avbokning senare än 24 timmar före avgång återbetalas ej. En expeditionsavgift om 150 kr tas ut i samband med avbokning. Vid avbokning av dagsturer tas ingen expeditionsavgift ut.

Utlägg av evenemangsbiljetter, visumkostnader eller liknande återbetalas ej.

 

Betalning

Anmälningavgiften betalas senast tio dagar efter att ni bokar er resa. Betalning kan ske på vårt kontor eller via bank. På vårt kontor tar vi även betalkort. Slutbetalning sker cirka en månad innan avresa, exakt datum framgår på respektive resa. Vid slutbetalning frånräknas anmälningsavgiften.

Vid betalning via vårt Bankgiro 651-2610, var god ange ert bokningsnummer.

 

Inbetalningskort och bekräftelser

När resan är bokad skickas ert resebevis och inbetalningskort. För att värna om vår miljö mailar vi er gärna era resehandlingar.

 

Sjukdom under resans gång

Då Sverige har avtal om viss sjukvård har man som EU-medborgare rätt till akut sjukvård inom EU. Trots dessa avtal bör man ha en reseförsäkring som kan täcka eventuell hemtransport pga sjukdom, olycka eller liknande. Ett gott råd är att ta med ett europeiskt sjukförsäkringskort som kan beställas hos Försäkringskassan. Det ger dig rätt till nödvändig vård när du tillfälligt besöker ett annat EU/EES-land.

 

Platsreservationer

Alla som bokar en resa får vid bokningstillfället en plats reserverad på bussen. Desto tidigare ni bokar er resa desto större möjlighet har ni alltså att påverka er placering i bussen.

 

Gäster med särskilda önskemål

Samtliga önskemål bör göras vid bokningstillfället för att vi ska ha en större möjlighet att kunna hjälpa er. Meddela även reseledaren på bussen. Vi gör vårt bästa för att uppfylla era önskemål men kan inte ge er några garantier då vi ibland är beroende av tredje part.

Vid glutenintolerans rekommenderar vi er att själva ta med glutenfritt bröd under resan.

 

Minimiantal

Vi reserverar oss för inställd resa vid färre än 20 bokade resenärer. Meddelande av resans inställelse lämnas senast tre veckor innan avresa. Vid inställd resa ger Thells berörda kunder en ombokningsrabatt om 100 kr per person (gäller ej dagsturer).

 

Avresetider

De avgångstider som står i katalogen kan komma att justeras. Det här gäller framförallt resor söderut från avreseorterna Helsingborg, Landskrona och Löddeköpinge, vars avgångstider kan bli senarelagda, då de ofta körs med anslutningstrafik. Eventuella tidsändringar meddelas berörda resenärer i god tid innan avgång.

 

Observera att tiden på ert resebevis är bussens avgångstid. Ni bör vara på plats 15 minuter innan avgång för lastning och påstigning. Bussen väntar inte på någon resenär längre än 5 minuter efter utsatt avresetid.

 

Bokning senare än sista anmälningsdag

Givetvis vill vi att så många som möjligt skall få följa med på våra resor. Efter att anmälningstiden har gått ut för respektive resa bokar vi gärna på er i mån av plats på buss och hotell.

 

Prisjusteringar

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar till följd av valutaförändringar och bränsletillägg. Priserna i programmet är baserade på valutakurser 2017-12-01.

 

Tryckfel i program

Förbehåll görs även för tryckfel och eventuella ändringar av dagsprogram i händelse av att oberäknade situationer inträffar.

 

Resegaranti

Thells Bussar och Bilverkstad AB med organisationsnummer 556113-6762 har lagstadgad resegaranti ställd till Kammarkollegiet.